Günaha Son Çağrı – The Last Temptation of Christ

Günaha son çağrı (The Last Temptation Of Christ – 1988)   Yunan yazar ve filozof
Nikos Kazancakisin aynı adlı romanından uyarlanmış Mesih İsa’nın insani özelliklerini
vurgulayan emsalleri içinde farklı bir başyapıt.