Günaha Son Çağrı

Günaha son çağrı (The Last Temptation Of Christ)   Yunan yazar ve filozof
Nikos Kazancakisin aynı adlı romanından
uyarlanmış Mesih İsa’nın insani özelliklerini
vurgulayan emsalleri içinde farklı bir başyapıt.